Aktualności

01 października 2020

Za kogo pracodawcy muszą odprowadzać wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Główne kryteria to wiek i forma zatrudnienia – jeśli pracownik ma od 18 do 55 lat i podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, to zostanie automatycznie objęty pracowniczym planem kapitałowym (PPK). Pracodawca będzie musiał odprowadzać na jego rzecz wpłaty do PPK.

Obowiązek opłacania przez pracodawcę co najmniej 1,5 % składki od pensji brutto pracownika dotyczy zarówno osób, które są zatrudnione na umowę o pracę, jak i tych, które są związane umową-zlecenie, a od której płacą ZUS. Nie ma znaczenia, czy pracownik ma cały etat czy tylko jego część. Nie ma też znaczenia, czy jest akurat na urlopie macierzyńskim albo wychowawczym.

Pracodawcy są natomiast zwolnieni z opłacania składek w przypadku osób zatrudnianych na umowę o dzieło, a także pracowników, którzy są na bezpłatnych urlopach albo pobierają świadczenia rehabilitacyjne.

Starsi pracownicy, między 55. a 70. rokiem życia, będą mogli odkładać pieniądze w ramach PPK, jeśli wyrażą taką wolę. Wówczas także za nich pracodawcy będą zobowiązani dokonywać wpłat na rachunek w pracowniczym planie kapitałowym.

Finansowane przez siebie wpłaty i obciążenia związane z prowadzeniem PPK pracodawcy będą mogli wliczać do kosztów uzyskania przychodów. Od wpłat pracowników i pracodawców nie będą ponadto naliczane składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij