Dla pracodawcy

Wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK jest kluczową decyzją pracodawcy. Wybierając PZU masz pewność, że przyszłość pracowników powierzasz największej grupie finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

POBIERZ OFERTĘ PPK

Uwaga 

Wdrożenie PPK w firmie może wydawać się trudne i skomplikowane, jednak z pomocą narzędzi udostępnionych przez PZU cały proces będzie prosty i szybki.

Dlaczego warto wybrać PPK w PZU

20 lat doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz najwyższa wśród polskich firm ocena ratingowa S&P Global

Dedykowany opiekun PZU, szkolenia e-learningowe dla pracowników oraz wsparcie w wypełnianiu obowiązków informacyjnych

Nowoczesna i przyjazna użytkownikowi platforma do obsługi PPK w firmie – e-PPK

Największa grupa finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej obsługująca 22 mln klientów,  zarządzająca ponad 300 mld zł aktywów

Utworzenie PPK jest  obowiązkowe dla pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej jedną osobę podlegającą obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Sprawdź, do kiedy Twoja firma powinna przystąpić do PPK

 

Jak przystąpić do PPK

 

 1. Zawrzyj umowę o zarządzanie PPK w jeden z trzech, najkorzystniejszych dla Ciebie sposobów:
  bezpośrednio on-line
  - telefonicznie pod numerem 22 640 06 22
  - skontaktuj się z jednym z naszych doradców poprzez formularz kontaktowy
 2. Podpisz umowę o zarządzanie PPK w swoim imieniu jako pracodawcy oraz na prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz swoich pracowników. Możesz to zrobić on-line lub z doradcą
 3. Wprowadź PPK w swojej organizacji:
  - obliczaj i odprowadzaj wpłaty za pracowników
  - współpracuj na bieżąco z instytucją zarządzającą PPK

Benefity dla Twoich pracowników
 

Nowoczesna platforma inPZU do zarządzania zgromadzonymi środkami

Ponad 400 oddziałów do obsługi uczestników PPK

Bardzo niskie opłaty za zarządzanie aktywami

Preferencyjne warunki na inne produkty PZU
Sprawdź, jak skorzystać z benefitów

Atrakcyjne pożyczki on-line dla pracowników. Wprowadź portal Cash do Twojej firmy

Jak efektywnie zarządzamy funduszami

Wizytówkową PZU są nasze wyniki

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ​ jest wśród pięciu najlepiej zarabijących funduszy dłużnych w ostatnich pięciu latach*
PZU Obligacji Krótkoterminowych​ zajmuje trzecią pozycję wśród najlepiej zarabiających funduszy oszczędnościowych w ostatnich pięciu latach**

Wyniki wybranych subfunduszy 12M 36M 60M
PZU Obligacji Krótkoterminowych 2,47% 6,88% 10,37%
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 8,18% 14,63% 15,69%
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 24,20% 17,30% 36,49%

dane na dzień 31.12.2019r.

* W grupie funduszy papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
** W grupie funduszy papierów dłużnych polskich skarbowych

Wyniki funduszy PZU Obligacji Krótkoterminowych, PZU Papierów Dłużnych POLONEZ i PZU Akcji Rynków Rozwiniętych są prezentowane w celu wykazania efektywności w zarządzaniu aktywami. Fundusze te nie są oferowane w ramach PPK, w ramach PPK oferujemy specjalnie utworzony fundusz PPK inPZU SFIO. Prezentowany wynik historyczny dotyczy jednostek uczestnictwa kategorii A i nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych oraz opłat manipulacyjnych, tabela opłat dostępna jest na stronie pzu.pl oraz w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym funduszu, publicznie dostępnym na stronie pzu.pl i w siedzibie TFI PZU SA oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów, dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Ile kosztuje Twoją firmę PPK 

Twoim kosztem jako pracodawcy z tytułu PPK będzie obligatoryjna wpłata podstawowa w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika brutto oraz ewentualna wpłata dodatkowa do 2,5% wynagrodzenia pracownika brutto. Koszty opłaty za zarządzanie środkami ponoszone będą przez pracowników-uczestników PPK.

 

OTWÓRZ KALKULATOR

Obsługa i pomoc

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij