Aktualności

27 maja 2024

PPK bez zmian

Brak zmian w zasadach funkcjonowania PPK – m.in. taka deklaracja padła podczas rozmowy ministra finansów Andrzeja Domańskiego z przedstawicielami Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). W spotkaniu, które odbyło się w lutym, uczestniczył także Cezary Iwański, wiceprezes zarządu TFI PZU SA.

Pod koniec 2023 r. w przestrzeni publicznej coraz częściej podnoszono kwestię przeprowadzenia ewentualnych reform Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Zgodnie z informacjami podawanymi przez media nowy rząd chciał m.in. zmodyfikować sposób inwestowania środków PPK. Niepewność co do wprowadzenia tych modyfikacji rozwiał minister finansów, który podczas lutowego spotkania z IZFiA zapewnił, że obecnie nie są planowane żadne zmiany prawne w tym zakresie.

Otwartość na współpracę

Temat PPK nie był jedynym poruszonym podczas dyskusji. Reprezentanci Izby – prezes Małgorzata Rusewicz, a także członkowie Rady IZFiA, w tym Cezary Iwański, przewodnicząca Beata Sax i jej zastępca Jarosław Skorulski – rozmawiali z Andrzejem Domańskim m.in. o roli funduszy inwestycyjnych w rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Przedstawiciel rządu zapewnił, że będzie wspierał jego rozwój, i zadeklarował chęć prowadzenia dialogu z Izbą. Zgodnie z jego słowami ministerstwo w razie wypracowania propozycji zmian prawnych będzie je konsultować z rynkiem. Wszystko po to, aby ewentualne modyfikacje przyczyniały się do jego konkurencyjności.

Ważne sprawy z perspektywy IZFiA

W trakcie spotkania rozmawiano także o dostarczonej przez przedstawicieli Izby „Liście pięciu priorytetów”. Wśród nich znalazły się te, które dotyczą takiego kształtowania polityki rządowej, by rynek kapitałowy mógł pobudzać i stabilizować rozwój gospodarczy w Polsce. Ponadto reprezentanci organizacji podkreślali potrzeby związane z rynkiem kapitałowym, m.in.:

  • utrzymanie najważniejszych zasad PPK,
  • zorganizowanie „zachęt systemowych” skierowanych zarówno do inwestorów indywidualnych, jak i spółek (w tym zrezygnowanie z podatku od zyskówkapitałowych w wypadku inwestycji długoterminowych),
  • unowocześnienie i odbiurokratyzowanie rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce,
  • kreowanie otoczenia legislacyjnego, które wpływa na rozwój i konkurencyjność rynku kapitałowego.

Jak podkreślił minister Andrzej Domański, polska gospodarka potrzebuje wzrostu, a bez rozwijającego się rynku kapitałowego jest to niemożliwe. – Jako minister finansów będę wspierał jego rozwój i będę prowadził dialog z jego przedstawicielami, w tym z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami – zapewnił. Chęć kontynuowania konsultacji na temat rozwoju rynku kapitałowego w Polsce wyraziła także IZFiA.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami To powstała w 2004 r. polska organizacja, której członkami są towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Do jej głównych celów należą reprezentacja tego środowiska, wspieranie członków w ich rozwoju, popularyzacja wiedzy na temat funduszy inwestycyjnych i działania związane z doskonaleniem etyki zawodowej specjalistów zajmujących się zarządzaniem tymi funduszami*. Do organizacji należy także TFI PZU SA.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów z 15 lutego 2024 r., dowiedz się więcej.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij