Aktualności

16 lutego 2024

Spokój jest dobrym doradcą

Decyzje o długoterminowym oszczędzaniu i inwestowaniu powinny być podejmowane na podstawie racjonalnych przesłanek i faktów. Stara inwestycyjna reguła brzmi: kupuj na dołku, sprzedawaj na górce. W praktyce bardzo trudno zidentyfikować takie sytuacje. Nauka wynikająca z tego powiedzenia jest jednak inna – nie warto wycofywać się z inwestycji po okresie dużych strat, nawet jeśli taki ruch pozornie wydaje się racjonalny.

Psychologia inwestowania i wieloletnie obserwacje zachowania rynków finansowych podpowiadają, że w takich momentach lepiej zachować zimną krew, zwłaszcza jeśli mamy długoterminową perspektywę i regularnie odkładamy mniejsze kwoty, tak jak w wypadku PPK.

Dopóki nie „zrealizujemy straty”, jest ona tylko „wirtualna”. Stanowi jedynie zapis w tabeli notowań. Co więcej, okresy spadków można potraktować jako szansę na tańsze zakupy po korzystniejszych cenach. Jeśli inwestujemy regularnie, co miesiąc tę samą kwotę, możemy kupić więcej jednostek uczestnictwa. Dzięki temu uśredniamy cenę, co pozwoli szybciej odrabiać okresy spadkowe w momencie odwrócenia trendu i powrotu hossy.

Osoby, które niebawem przejdą na emeryturę, zapewne się zastanawiają, co zrobić z pieniędzmi odłożonymi w PPK. Najlepszą taktyką w obecnych czasach jest rozłożenie wypłat na raty, dzięki czemu znaczna część kapitału, pozostająca na rachunku, będzie dalej pracować i w momencie poprawy nastrojów na rynkach odrabiać okresy wcześniejszych spadków.

Ważnym powodem przemawiającym za pozostaniem w PPK aż do emerytury są oczywiście korzyści podatkowe, ponieważ – po osiągnięciu przez uczestnika odpowiedniego wieku – od wypłacanych z PPK środków nie jest pobierana żadna danina pieniężna.

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Fundusze i subfundusze są zarządzane aktywnie i pasywnie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij