Aktualności

26 stycznia 2021

Ponad 35 tysięcy firm i instytucji wybrało PPK w TFI PZU

TFI PZU jest jednym z liderów rynku PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych). Umowy o zarządzanie PPK podpisało z TFI PZU ponad 35 tysięcy pracodawców.

– Nasza oferta cieszy się dużą popularnością wśród jednostek samorządowych, które uznają ją za przejrzystą i bardzo korzystną dla swoich pracowników – mówi Marcin Żółtek, wiceprezes TFI PZU.

Wśród pracodawców, którzy wybrali TFI PZU są duże i znane firmy, które przystąpiły do PPK w pierwszych etapach reformy a także instytucje: urzędy centralne i wojewódzkie, ministerstwa, wiele uniwersytetów i szkół wyższych, szkoły podstawowe, średnie oraz szpitale, muzea i teatry.

TFI PZU zawarło blisko 20 tysięcy umów z pracodawcami, dla których wymagana data utworzenia PPK przypadała przed końcem 2020 roku. Dodatkowo podpisano już blisko 7000 umów z podmiotami mniejszymi (zatrudniającymi do 20 osób) oraz ponad 9 tysięcy umów z podmiotami sektora finansów publicznych. Umowy te weszły w życie 1 stycznia 2021 roku. Spółki zatrudniające do 20 pracowników, które jeszcze nie podjęły decyzji, mają czas na wybór PPK do 23 kwietnia 2021 roku, a podmioty z sektora finansów publicznych do 26 marca 2021 roku.

– Tak duże zainteresowanie dużych i średnich firm, a także wielu przedsiębiorców zatrudniających do 20 pracowników oraz instytucji sektora finansów publicznych to zasługa szerokiego wsparcia, które oferujemy pracodawcom przy wdrażaniu i obsłudze PPK. Przewagą firmy są także wyniki inwestycyjne – mówi wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek.

– Pokazaliśmy, że potrafimy zarabiać, skutecznie pomnażając oszczędności pracowników zgromadzone w PPK. Na koniec 2020 roku, według danych Instytutu Emerytalnego, znaleźliśmy się w pierwszej trójce instytucji zarządzających PPK, które osiągnęły najlepsze wyniki – zajęliśmy pierwsze miejsce wśród firm z udziałem w rynku powyżej 10 proc. – podkreśla wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek.

Pracodawcy przeszli na zdalny tryb wdrażania PPK w zakresie prowadzenia spotkań informacyjnych dla pracowników, co widać po bardzo wysokiej frekwencji na spotkaniach prowadzonych online przez ekspertów TFI PZU.

– W okresie pandemii doskonale zdaje egzamin oferowany przez nas bezpłatny internetowy serwis ppk.pzu.pl, który pozwala zawierać umowy zdalnie a także na bieżąco obsługiwać Plany – dodaje Marcin Żółtek. Serwis umożliwia zgłaszanie pracowników do PPK, przesyłanie list wpłat na ich rachunki i przekazywanie ich dyspozycji. Możliwość zdalnej obsługi Planów to dziś nie tylko udogodnienie, ale i konieczność – zwraca uwagę wiceprezes TFI PZU.

Według niego za sukcesem TFI PZU stoi także doświadczenie i wiarygodność. TFI PZU to jedno z najstarszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Ma jeden z największych w kraju zespołów specjalistów w zarządzaniu dłużnymi papierami wartościowymi, akcjami notowanymi na rynkach regulowanych, instrumentami pochodnymi i instrumentami dłużnymi z ryzykiem kredytowym, a także portfelami aktywów niepublicznych. TFI PZU jest częścią Grupy PZU – jednej z największych instytucji finansowych w tej części Europy.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij