Aktualności

01 września 2022

Aktywa PPK w TFI PZU przekroczyły 2 mld zł

Wartość aktywów Pracowniczych Planów Kapitałowych zarządzanych w TFI PZU to już ponad 2 mld zł, co według opublikowanych ostatnio danych PFR stanowi 1/5 wszystkich zgromadzonych środków w PPK w Polsce. TFI PZU jest również jednym z liderów rynku pod względem liczby uczestników, których liczba przekroczyła 670 tys.

– Drugi kwartał 2022 roku był prawdziwym wyzwaniem. Utrzymująca się wysoka zmienność rynkowa mogła przyprawić o prawdziwy zawrót głowy, jednak będąc firmą z ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu funduszami i liderem w PPK skutecznie opiekujemy się oszczędnościami naszych klientów. Nasze doświadczenie jest dla nich gwarancją – łącznie na rachunkach PPK i PPK w TFI PZU zgromadzili prawie 7,4 mld zł – mówi Marcin Żółtek, wiceprezes TFI PZU.

Tłumaczy ten wynik TFI PZU na tle siedemnastu pozostałych instytucji zarządzających PPK doświadczeniem wysokiej klasy zarządzających i wynikiem konsekwentnego stawiania na wsparcie pracodawców przy wdrażaniu planów wśród swoich pracowników. Dzięki czemu nawet najmniejsi pracodawcy mogli prosto, szybko i zdalnie zawrzeć umowę o zarządzanie PPK w specjalnym serwisie ppk.pzu.pl. Dodatkowo obsługa klientów PPK na platformie inPZU jest przejrzysta, intuicyjna i przyjazna dla pracowników.

– Skala zarządzanych przez nas aktywów i proporcjonalny udział w całym rynku PPK pozwala nam oferować naprawdę korzystne warunki dla uczestników. Od 1 lipca 2022 r. po raz kolejny spadły opłaty za zarządzanie PPK w PZU. Możliwe, że ulegną dalszemu obniżeniu, jeżeli udział Grupy PZU na rynku nadal będzie się powiększał. Takie obniżki, to dla pracowników uczestniczących w programie więcej pieniędzy na ich kontach. Naszą misją jest zachęcanie Polaków do oszczędzania z myślą o emeryturze – mówi Tomasz Fronczak, dyrektor Biura Programów Emerytalno-Oszczędnościowych w TFI PZU.

TFI PZU jest jednym z najstarszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz jednym z pierwszych zarządzających zagranicznymi aktywami. Tworzący zespół eksperci specjalizują się w zarządzaniu dłużnymi papierami wartościowymi, akcjami notowanymi na rynkach regulowanych, instrumentami pochodnymi i instrumentami dłużnymi z ryzykiem kredytowym, a także portfelami aktywów niepublicznych. Obecnie TFI zarządza aktywami o łącznej wartości około 32,7 mld zł. Dynamiczny rozwój na rynku inwestycyjnym to jeden z elementów wpisanych w strategię biznesową na lata 2021-2024.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij