Benefity dla pozostałych pracodawców

Oszczędzanie w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) daje wiele dodatkowych korzyści dla pracowników, którzy dołączą do grona klientów Grupy PZU.
Sprawdź, w jaki sposób możesz z nich skorzystać, jeżeli Twój pracodawca zawrze z PZU umowę o zarządzanie PPK, tak, że wejdzie ona w życie po 1.01.2021 r. i nie jest jednostką wchodzącą w skład sektora finansów publicznych.

Loteria dla uczestników PPK

Dołącz do akcji dla uczestników PPK. Każdy kto poprawnie zaloguje się w serwisie inPZU.pl, będzie mógł wziąć udział w losowaniu iPhone’ów 11.

Co miesiąc do wygrania są 2 smartfony!

Dowiedz się więcej

Bezpłatne ubezpieczenie NNW

 • Zakres – śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

 • Suma ubezpieczenia – 50 000 zł

 • Okres ubezpieczenia – 1 rok

 

Z promocyjnego ubezpieczenia NNW skorzystasz, jeśli:

 • Na Twoim rachunku PPK zostały rozliczone minimum 3 wpłaty,

 • Zalogowałeś się do serwisu inPZU.pl, podałeś adres e-mail i wyraziłeś podane w nim zgody marketingowe. 

Jak skorzystać

Jak skorzystać z promocyjnego ubezpieczenia NNW

1. Zaloguj się na moje.pzu.pl (więcej informacji jak założyć konto znajdziesz tutaj).
2. Wejdź w zakładkę „Oferty”, zaakceptuj regulamin promocji i kliknij przycisk „Przejdź dalej”.
3. Uzupełnij/zaakceptuj formularz przystąpienia do ubezpieczenia.

Potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia prześlemy na wskazany przez Ciebie e-mail.

Ubezpieczenie będzie ważne od następnego dnia po wypełnieniu formularza. Szczegóły promocji zostaną umieszone w regulaminie promocji, który zamieścimy na stronie pzu.pl. Ubezpieczenie NNW oferowane jest przez PZU SA.

 

Informacje o warunkach prowadzenia PPK przez fundusz PPK inPZU SFIO, zarządzany przez TFI PZU, w tym zastrzeżenia prawne, są zawarte w ofercie „Pracownicze Plany Kapitałowe w PZU”, którą znajdziesz na mojeppk.pl. Ten materiał nie jest częścią oferty PPK, tylko informacją o produktach i usługach niezwiązanych z PPK, które spółki z Grupy PZU oferują swoim klientom. TFI PZU nie oferuje w żaden sposób żadnych produktów lub usług opisanych w tym materiale podmiotom zatrudniającym lub pracownikom podmiotu zatrudniającego ani nie pośredniczy w ich oferowaniu. Każda ze spółek z Grupy PZU niezależnie oferuje własne produkty i usługi lub produkty i usługi podmiotów, z którymi łączy je umowa pośrednictwa, aby zwiększyć swoją sprzedaż i pozyskać nowych klientów. Wszystkie produkty i usługi, o których mowa w tym materiale, są przeznaczone wyłącznie dla pracowników, a żadna ze spółek z Grupy PZU nie oferuje ani nie udziela podmiotom zatrudniającym (pracodawcom) jakichkolwiek dodatkowych korzyści materialnych z tytułu zawarcia lub niewypowiedzenia z funduszem PPK inPZU SFIO umowy o zarządzanie PPK. Zobacz informację prawną dotyczącą PPK.

Zniżki na ubezpieczenia

 • Do 20% zniżki na nową polisę Autocasco

Zniżka dotyczy nowych umów PZU Auto AC, zawieranych na 12 miesięcy dla samochodów osobowych lub ciężarowych o ładowności do 750 kg

Jak skorzystać

Do 20% zniżki na nowe ubezpieczenie PZU Auto AC
 
Zniżka dotyczy nowych umów PZU Auto AC, zawieranych na 12 miesięcy dla samochodów osobowych lub ciężarowych o ładowności do 750 kg. 
 
Ubezpieczenie PZU Auto AC możesz zawrzeć:
 • pod numerem 801 102 102 lub 22 566 55 55 (infolinia 24/7),
 • w naszym oddziale lub u naszego agenta - mapę oddziałów i agentów znajdziesz na pzu.pl w sekcji Kontakt i pomoc.
Wysokość zniżki przedstawimy Ci przy zawieraniu umowy. 
 
Oferta nie obejmuje pojazdów używanych w niestandardowy sposób (np. do zarobkowego przewozu osób), nie można jej zastosować w przypadku skorzystania ze zniżki promocyjnej, jeżeli składka za AC osiągnęła minimalną wartość przewidzianą taryfą PZU albo gdy nie pozwala na to historia ubezpieczeniowa klienta. 
 
O szczegóły oferty zapytaj pracowników naszych oddziałów lub naszych agentów.
 

Informacje o warunkach prowadzenia PPK przez fundusz PPK inPZU SFIO, zarządzany przez TFI PZU, w tym zastrzeżenia prawne, są zawarte w ofercie „Pracownicze Plany Kapitałowe w PZU”, którą znajdziesz na mojeppk.pl. Ten materiał nie jest częścią oferty PPK, tylko informacją o produktach i usługach niezwiązanych z PPK, które spółki z Grupy PZU oferują swoim klientom. TFI PZU nie oferuje w żaden sposób żadnych produktów lub usług opisanych w tym materiale podmiotom zatrudniającym lub pracownikom podmiotu zatrudniającego ani nie pośredniczy w ich oferowaniu. Każda ze spółek z Grupy PZU niezależnie oferuje własne produkty i usługi lub produkty i usługi podmiotów, z którymi łączy je umowa pośrednictwa, aby zwiększyć swoją sprzedaż i pozyskać nowych klientów. Wszystkie produkty i usługi, o których mowa w tym materiale, są przeznaczone wyłącznie dla pracowników, a żadna ze spółek z Grupy PZU nie oferuje ani nie udziela podmiotom zatrudniającym (pracodawcom) jakichkolwiek dodatkowych korzyści materialnych z tytułu zawarcia lub niewypowiedzenia z funduszem PPK inPZU SFIO umowy o zarządzanie PPK. Zobacz pełną informację prawną.

Korzyści z udziału w Klubie „PZU Pomocni”

 • Rabaty do 50% w popularnych sieciach handlowych, salonach usługowych i sklepach internetowych, będących partnerami Klubu „PZU Pomocni”

Jak skorzystać

Instrukcja Klub PZU Pomocni
 
Klub PZU Pomocni jest skierowany do wszystkich użytkowników moje.pzu.pl. Każdy uczestnik PPK w PZU może przystąpić do Klubu i korzystać z jego benefitów.
 
Informacje o Klubie i jego ofercie znajdują się na pomocni.pzu.pl.
 
Jak skorzystać z oferty dla członków Klubu?
 1. Jeśli masz konto na moje.pzu.pl, zaloguj się. Jeśli nie posiadasz konta, najpierw zarejestruj się na portalu (wystarczy podać imię, nazwisko i numer PESEL), a następnie zaloguj.
 2. Po zalogowaniu pojawi się baner dot. przystąpienia do Klubu PZU Pomocni – postępuj zgodnie z wytycznymi na banerze.
 3. Wybierz jeden z benefitów na start.
 4. Korzystaj z atrakcyjnych rabatów do 50% u partnerów Klubu PZU Pomocni - w popularnych sieciach handlowych, salonach usługowych i sklepach internetowych.

Szczegóły znajdziesz na pomocni.pzu.pl oraz w Regulaminie Klubu PZU Pomocni. 

Informacje o warunkach prowadzenia PPK przez fundusz PPK inPZU SFIO, zarządzany przez TFI PZU, w tym zastrzeżenia prawne, są zawarte w ofercie „Pracownicze Plany Kapitałowe w PZU”, którą znajdziesz na mojeppk.pl. Ten materiał nie jest częścią oferty PPK, tylko informacją o produktach i usługach niezwiązanych z PPK, które spółki z Grupy PZU oferują swoim klientom. TFI PZU nie oferuje w żaden sposób żadnych produktów lub usług opisanych w tym materiale podmiotom zatrudniającym lub pracownikom podmiotu zatrudniającego ani nie pośredniczy w ich oferowaniu. Każda ze spółek z Grupy PZU niezależnie oferuje własne produkty i usługi lub produkty i usługi podmiotów, z którymi łączy je umowa pośrednictwa, aby zwiększyć swoją sprzedaż i pozyskać nowych klientów. Wszystkie produkty i usługi, o których mowa w tym materiale, są przeznaczone wyłącznie dla pracowników, a żadna ze spółek z Grupy PZU nie oferuje ani nie udziela podmiotom zatrudniającym (pracodawcom) jakichkolwiek dodatkowych korzyści materialnych z tytułu zawarcia lub niewypowiedzenia z funduszem PPK inPZU SFIO umowy o zarządzanie PPK. Zobacz pełną informację prawną.

Premia za oszczędzanie za pośrednictwem inPZU

 • 50 zł dla każdego, kto na co najmniej rok ulokuje minimum 1 000 zł w funduszu inPZU SFIO

Jak skorzystać

Premia 50 zł za inwestowanie za pośrednictwem inPZU
 
Promocja dostępna jest na inpzu.pl dla uczestników PPK:
 • na których rachunek PPK wpłynęła co najmniej jedna wpłata,
 • którzy zainwestują poprzez serwis inpzu.pl w fundusz inPZU SFIO co najmniej 1 000 zł i utrzymają tę kwotę przez okres 12 miesięcy.
Szczegółowe warunki promocji zawarte są w Regulaminie promocji, który będzie dostępny po zalogowaniu się na stronie inpzu.pl.
 
Jak skorzystać z promocji
1. Wejdź na stronę inpzu.pl i kliknij „Zaloguj”.

 

2. Jeśli masz już konto na inpzu.pl – zaloguj się do niego. 

3. Jeśli nie masz jeszcze konta na inpzu.pl – uzyskaj dostęp do konta (kliknij „Pierwsze logowanie”).

4. Po zalogowaniu, na panelu głównym wybierz ścieżkę zakupową promocyjnego portfela inwestycyjnego klikając dedykowany do tej promocji kafel.  Zapoznaj się z warunkami promocji.
 
5. Wybierz fundusze do swojego portfela, wypełnij wszystkie wymagane pola oraz dokonaj wpłaty do funduszu inPZU SFIO na stworzony portfel inwestycyjny.
 
WAŻNE
 • Wpłaty minimum 1 000zł musisz dokonać z rachunku bankowego, który należy do Ciebie i który podałeś na inpzu.pl w ścieżce zakupowej.
 • Aby skorzystać z promocji, musisz wyrazić zgody marketingowe. Jeśli nie zrobiłeś tego przy uzyskaniu dostępu, możesz je wyrazić w zakładce „Moje konto” (sekcja „Dane”, część „Oświadczenia RODO”). Zgody marketingowe możesz potem odwołać. 

 • Promocja przestanie obowiązywać, jeśli w okresie 12 miesięcy od rozliczenia zakupu jednostek uczestnictwa:
  - złożysz zlecenie odkupienia lub zamiany z portfela promocyjnego, 
  - złożysz dyspozycję rezygnacji z wpłat do PPK lub zwrotu, wypłaty transferowej lub wypłaty z Twojego rachunku PPK. 
 • Premia 50zł wypłacana jest na portfel promocyjny po wymaganym okresie utrzymania na tym portfelu promocyjnym kwoty 1 000zł

Informacje na temat warunków prowadzenia PPK przez fundusz PPK inPZU SFIO, zarządzany przez TFI PZU, w tym ważne zastrzeżenia prawne, są zawarte w ofercie „Pracownicze Plany Kapitałowe w PZU”, którą znajdziesz na stronie mojePPK.pl. Niniejszy materiał nie jest częścią oferty PPK prowadzonego przez PPK inPZU SFIO, zarządzany przez TFI PZU, tylko informacją na temat produktów i usług niezwiązanych z PPK. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Informacje o funduszu oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie inpzu.pl. Wszystkie produkty i usługi, o których mowa w tym materiale, są przeznaczone wyłącznie dla pracowników, a żadna ze spółek z Grupy PZU nie oferuje ani nie udziela podmiotom zatrudniającym (pracodawcom) jakichkolwiek dodatkowych korzyści materialnych z tytułu zawarcia lub niewypowiedzenia z funduszem PPK inPZU SFIO umowy o zarządzanie PPK lub umowy o prowadzenie PPK. Zobacz informację prawną dotyczącą PPK.

Obsługa i pomoc

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij