Autozapis do PPK

W związku ze zbliżającym się terminem autozapisu do PPK przygotowaliśmy dla Państwa najważniejsze informacje. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

Pracodawca

Jesteś pracodawcą i chcesz się dowiedzieć  co oznacza dla Ciebie autozapis.

Kliknij Tu

 

Administrator

Obsługujesz PPK i chcesz się dowiedzieć jak przygotować się do autozapisu.

Kliknij Tu

 

Pracownik

Chcesz się dowiedzieć czy zostaniesz zapisany
do PPK.

Kliknij tu

 

Dla pracodawcy

Pracownik, który zrezygnował z dokonywania wpłat do PPK, będzie ponownie zapisywany do programu co cztery lata. Pierwszy autozapis do PPK nastąpi 1 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z ustawą o PPK każdy pracodawca ma obowiązek:

do 28 lutego 2023 r. poinformować pracowników, którzy wcześniej złożyli deklarację rezygnacji z wpłat do PPK,
o konieczności zawarcia w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK;

naliczyć wpłaty do PPK i od 1 kwietnia 2023 r. dokonywać za tych pracowników wpłat do PPK.

Autozapis do PPK nie dotyczy pracowników, którzy:

przed 1 kwietnia 2023 r. skończą 55 lat i nie złożą pracodawcy wniosku o zawarcie w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK,

przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 70 lat,

od 1 marca 2023 r. ponownie złożą pracodawcy deklarację rezygnacji z wpłat do PPK.

Ważne daty w 2023 roku

Mar312023

Naliczenie wpłat

Pomiędzy 1-31 marca nalicza się wpłaty do PPK osobom, które nie złożyły nowej deklaracji rezygnacji
z wpłat do PPK.

Apr012023

Dokonanie wpłat

Wpłaty należy przekazać do instytucji finansowej pomiędzy 1. a 17. dniem kwietnia.

O czym warto pamiętać

O przestrzeganiu terminów ustawowych związanych z: akcją informacyjną dla pracowników, zawarciem umowy o prowadzenie PPK, naliczeniem i dokonywaniem wpłat do PPK (za nieprzestrzeganie terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK lub dokonywania wpłat do PPK pracodawcy grozi kara grzywny od 1000 zł do 1 000 000 zł).

O konieczności zarezerwowania w budżecie na 2023 r. dodatkowych środków na wpłaty do PPK dla tych pracowników, którzy zdecydują się przystąpić do PPK w ramach autozapisu.

O możliwości dokonywania wpłat dodatkowych pracodawcy (do 2,5% wynagrodzenia brutto) dla wszystkich pracowników lub wybranej grupy (np. kadry menedżerskiej) i uwzględnieniu tych wpłat w budżecie na 2023 r.

Jeżeli zakończono współpracę z pracownikiem, który był jedynym administratorem PPK, należy skontaktować się z infolinią dla pracodawcy pod nr tel. 22 640 06 22, aby odebrać takiej osobie uprawnienia do obsługi serwisu e-PPK i nadać je innemu pracownikowi, jeśli nie otrzymał ich wcześniej.

O możliwości skorzystania ze szkoleń prowadzonych przez TFI PZU SA (zarówno dla administratorów PPK, jak i pracowników) oraz z naszych materiałów marketingowych, które mogą być pomocne przy organizacji akcji informacyjnej dla pracowników.

Informacje dotyczące szkoleń znajdują się w powiadomieniach po zalogowaniu do serwisu e-PPK
(ikona dzwonka w prawym górnym rogu).

Dowiedz się więcej z filmu przygotowanego przez TFI PZU SA

Dla administratora

 

Na czym polega autozapis do PPK

Pracownik, który zrezygnował z dokonywania wpłat do PPK, będzie ponownie zapisywany do programu co cztery lata.

Więcej informacji znajdziesz poniżej.

 

Autozapis do PPK obejmie wszystkich pracodawców w jednym terminie bez względu na czas utworzenia PPK.

Autozapis odbędzie się w terminach:

  • 1 kwietnia 2023 r.
  • 1 kwietnia 2027 r.
  • 1 kwietnia 2031 r.

Następnie co cztery kolejne lata (zawsze 1 kwietnia danego roku).

Kogo nie dotyczy autozapis do PPK

pracowników, którzy skończą 55 lat przed 1 kwietnia i nie złożą pracodawcy wniosku o zawarcie w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK;

pracowników, którzy przed 1 kwietnia ukończą 70 lat (nawet jeśli złożą pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK);

pracowników, którzy od 1 marca 2023 r. ponownie złożą pracodawcy deklarację rezygnacji z wpłat do PPK.

 

 

Autozapis w 3 krokach

Mar312023

Krok 2. Naliczenie wpłat

Wpłaty za osobę, która złożyła deklarację rezygnacji z wpłat do PPK do 28 lutego 2023 r., naliczane są od wynagrodzeń wypłacanych od 1 marca tego roku, jeżeli:

  • osoba zatrudniona (w wieku 18 - 55 lat) od 1 marca do wypłaty wynagrodzenia w marcu nie złożyła ponownie deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK;
  • osoba zatrudniona, która przed 1 kwietnia 2023 roku ukończy 55 lat, złożyła do końca lutego odpowiednio: wniosek o dokonywanie wpłat do PPK albo wniosek o zawarcie w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK, ale pod warunkiem, że ta umowa została zawarta w marcu przed wypłatą wynagrodzenia.
Pokaż więcej
Apr012023

Krok 3. Dokonywanie wpłat

Wpłaty, które obliczono i pobrano w marcu z wynagrodzenia uczestnika PPK, objętego tzw. autozapisem, powinny zostać dokonane, czyli przekazane do instytucji finansowej (IF), od 1 do 17 kwietnia 2023 roku.

Więcej dowiesz się z filmu przygotowanego przez TFI PZU

Jak zapisać pracowników, którzy złożyli dyspozycję rezygancji z dokonywania wpłat przed zawarciem umowy o prowadzenie dowiesz się z poniższego filmu.

Szczegółowy opis procesu ponownego odprowadzania wpłat znajdziesz w dokumencie "Opis procesu obsługi Pracowniczego Planu Kapitałowego" (str. 46).

Kliknij tu

Potrzebujesz pomocy?

Zobacz wideo instrukcje

Odwiedź strefę wiedzy

Zadzwoń do nas

Tel. 22 640 06 22

Napisz e-mail

ppk@pzu.pl

Dla pracownika

Na emeryturze jakoś to będzie?
Niekoniecznie!

Zapoznaj się z informacjami na temat sytuacji emerytalnej Polaków oraz podstawowych zasad uczestnictwa w PPK. Zachęcamy do zwrócenia szczególnej uwagi na  pierwszy autozapis do PPK,
który nastąpi już 1 kwietnia 2023 r.

Poziom emerytur w nadchodzących latach będzie znacząco niższy niż obecnie.

Z czego to wynika?

  • Spadający odsetek urodzeń (niż demograficzny)
  • Starzejące się społeczeństwo – w 2050 r. populacja 60+ ma stanowić aż 40 proc. ludności w Polsce (szacunki GUS).

Aktualnie osoba zarabiająca średnią krajową może liczyć na nie więcej niż 50% ostatniego wynagrodzenia, a w przyszłości spodziewać się należy, że ich poziom jeszcze spadnie. GUS szacuje że emerytury obecnych 30-to i 40-to latków mogą wynieść tylko 25% - 35% ostatniego wynagrodzenia.

Kliknij tu

Autozapis do PPK

Autozapis do PPK oznacza, że od 1 kwietnia 2023 r. Twój pracodawca będzie dokonywał za Ciebie wpłat do PPK.

28 lutego 2023 r. tracą moc wszystkie deklaracje rezygnacji złożone przed tym terminem dlatego pamiętaj, że:

jeśli chcesz rozpocząć oszczędzanie i mieć odprowadzane wpłaty do PPK, otrzymywać dopłaty od państwa,
to nie musisz nic robić, wszystko za ciebie zrobi pracodawca. Jeżeli po 1 marca 2023 r. złożysz deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, nie będziesz miał naliczanych i odprowadzanych wpłat swoich,
wpłat od pracodawcy i nie otrzymasz od państwa wpłaty powitalnej i dopłat rocznych,

jeśli przed 1 kwietnia 2023 r. skończysz 55. rok życia, a chcesz oszczędzać w PPK, to musisz złożyć pracodawcy wniosek o zapisanie do PPK. Jeżeli tego nie zrobisz nie otrzymasz wpłat ani dopłat na PPK,

jeśli przed 1 kwietnia 2023 r. skończysz 70 lat to niestety, zgodnie z ustawą o PPK nie zostaniesz objęty autozapisem.

Na koncie uczestnika PPK, który oszczędza w PPK od 2019 r. i zarabia 5 300 zł w zależności od subfunduszu znajduje się zrednio od 3 474 zł do 3 895 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK.

Oznacza to od 89% do 99% zysku uczestnika!

 

źródło: PFR Portal PPK i www.analizy.pl

Nie warto rezygnować z PPK. To okazja do zabezpieczenia przyszłości Twojej i Twoich najliższych.

Potraktuj autozapis do PPK jako ponowną szansę dodatkowego i opłacalnego oszczędzania, z możliwością skorzystania ze zgromadzonych pieniędzy w dowolnym czasie.
Coraz więcej osób w Polsce dobrowolnie zapisuje się do PPK i powiększa swoje oszczędności.
Obecnie w PPK oszczędza już około 2,5 mln osób.

Loteria PPK


Loteria dla uczestników PPK w TFI PZU SA

Weź udział w losowaniach i wygraj iPhone 13!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

 

                                      Kliknij TU

 

Zapoznaj się z Regulaminem Loterii.
 

 

Potrzebujesz pomocy?

Zobacz wideo instrukcje

Zadzwoń do nas

Tel. 22 640 05 55

Napisz e-mail

ppk@pzu.pl

Odwiedź strefę wiedzy

Dokumenty do pobrania

Pytania i odpowiedzi

Dodanie nowego administratora lub zmiana danych administratora w serwisie e-PPK.

Jeżeli chcesz dodać nowego administratora – przejdź do zakładki „osoby powiązane -> osoby kontaktowe pracodawcy -> dodaj osobę. Uzupełnij dane i zapisz. Nowy administrator otrzyma maila z loginem. Przetwarzanie nowo wskazanej osoby trwa około 24 h.

Jeżeli chcesz zmienić dane lub usunąć administratora zrobisz to również w zakładce „osoby powiązane” przez 3 kropki widoczne przy każdym nazwisku. Nie możesz samemu zmienić swoich danych.

Gdy wyznaczono tylko jednego administratora, z którym zakończono współpracę, należy uzupełnić pełnomocnictwo, które podpisuje pracodawca, a skan pełnomocnictwa wysłać na ppk@pzu.pl lub skontaktować się z infolinią pod nr 22 640 06 22.

Proces autozapisu do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Jako pracodawca jesteś zobowiązany zapisać do PPK wszystkie osoby zatrudnione, które wcześniej złożyły deklarację rezygnacji, nie skończyły 55 lat i którym pobiera się od wynagrodzenia składki emerytalno-rentowe.

Poprzednie deklaracje rezygnacji straciły moc 28 lutego 2023 r. Od 1 marca 2023 r. pracownicy, którzy nie chcą być uczestnikami PPK, mogą ponownie złożyć deklaracje rezygnacji.

Jeśli pracownik złoży rezygnację zanim zapiszesz go do PPK, nie zapisuj go w serwisie e-PPK. Informację o rezygnacji przekaż przez serwis tylko za tych pracowników, którzy złożyli deklarację rezygnacji już po zapisaniu ich w serwisie e-PPK.

 

W marcu nalicz wpłaty do PPK od tych pracowników, którzy nie złożyli deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK oraz których zarejestrowałeś w serwisie e-PPK. Przekaż wpłaty do TFI PZU między 1 a 17 kwietnia 2023 r. Pamiętaj, że wpłaty przekazujesz tylko za tych uczestników, którzy do 31 marca 2023 r. nie złożyli deklaracji rezygnacji.

Ważność umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK.

Cały czas obowiązują podpisane wcześniej umowy o zarządzanie i prowadzenie. Jeśli chcesz dodać nowych uczestników PPK – wystarczy, że dodasz ich do listy pracowników w serwisie e-PPK.  

Film instruktażowy znajduje się: TUTAJ

Deklaracja rezygnacji z wpłat do PPK.

Jeżeli uczestnik zapisany do PPK złożył Ci deklarację rezygnacji, musisz zaznaczyć to w systemie do 7 dni. Przejdź do: „Lista pracowników" wybierz opcję „Więcej”, a następnie „Dyspozycje” oraz „Rezygnacja z dokonywania wpłat”. Przechowuj deklarację rezygnacji w dokumentach pracownika – nie wysyłaj jej do TFI PZU.

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Umowę o prowadzenie PPK dla pracowników, którzy od 1 marca 2023 r. nie złożyli deklaracji rezygnacji, musisz zawrzeć niezwłocznie, co nie oznacza natychmiast („niezwłocznie” oznacza realny termin, uwzględniający okoliczności miejsca i czasu). W praktyce pracodawca powinien zawrzeć umowę o prowadzenie w takim terminie, który uwzględni i pozwoli pracodawcy na terminową realizację innych, obligatoryjnych czynności kadrowych.

 

Jeśli zawrzesz ją już po wypłacie wynagrodzenia, wpłaty do PPK nalicz i pobierz od najbliższego wynagrodzenia wypłacanego po zawarciu umowy o prowadzenie PPK.

Proces zawarcia umowy o prowadzenie znajdziesz: TUTAJ

Logowanie do serwisu e-PPK.

Do serwisu e-PPK zalogujesz się przez stronę internetową www.ppk.pzu.pl wybierając opcję „Zaloguj się”, a następnie „PPK dla pracodawcy”. Login wysłaliśmy na adres e-mail wskazany w serwisie e-PPK. Podczas pierwszego logowania lub w przypadku utraty hasła wybierz opcję „Nie mam lub nie pamiętam hasła”, następnie wprowadź swój login oraz numer telefonu wskazany w serwisie e-PPK.

W kolejnym kroku wprowadź nowe hasło, powtórz je i wybierz opcję „Zmień”. Na wskazany wcześniej numer telefonu wyślemy kod autoryzacyjny, który wpisz  i wybierz opcję „Zatwierdź”. 

Po zmianie hasła zaloguj się do serwisu e-PPK loginem oraz nowym hasłem.

Naliczenie wpłaty do PPK od 1 marca 2023 r. dla pracownika objętego autozapisem.

Jeżeli pracownik nie złożył deklaracji rezygnacji z wpłat, a umowę o prowadzenie PPK zawarto w jego imieniu przed wypłatą wynagrodzenia, wpłaty do PPK trzeba naliczyć i pobrać z wypłaty wynagrodzenia od 1 marca 2023 r. i przekazać do funduszu między 1 a 17 kwietnia 2023 r.

Usuwanie błędnej listy wpłat w serwisie e-PPK.

Samodzielnie można usunąć jedynie listę wpłat w statusie „wprowadzona”. Przy błędnej liście należy wybrać opcję „Więcej”, a następnie „Usuń listę wpłat”.

Aby anulować listę wpłat w statusie „oczekująca” lub „w interwencji” prosimy o kontakt z infolinią dla pracodawcy pod nr tel. 22 640 06 22 lub przesłanie maila na adres ppkpzu@pekao-fs.com.pl. W wiadomości należy podać numer listy, kwotę oraz datę utworzenia błędnej listy wpłat.

Pokaż więcej
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij